De architect als opdrachtnemer

Gedreven door een wens, je verlangen, je roeping, je bestemming ofwel je opdracht, ga je nu creatief aan de slag om in de virtuele wereld van je fantasie gestalte te geven aan de meest ideale en uiteindelijk ook tastbare vorm waarin jij je wensen gerealiseerd wilt zien.  

Je moet een brug slaan tussen je gevoel van verlangen, dat wat jou drijft en de stoffelijke wereld waarin je wens gestalte moet krijgen. In het boek “een ongewoon gesprek met God” beschrijft Walsch hoezeer God de mens nodig heeft om zijn verlangens concreet in de materie vorm te kunnen geven. In dat beeld is de mens namens God de vertaler van hemelse, onstoffelijke bezieling in tastbare materie.  

Zo staat de architect van een woning, voor de creatieve opgave om een idee, een abstracte wens van zijn opdrachtgever te vertalen in een denkbeeldig huis van hout of steen. Als hij erin slaagt, om wens en realiteit op virtueel niveau met elkaar te verzoenen levert hij als schepper een onmisbare bijdrage aan de materialisatie van een wens, aan de realisatie van een echt huis.  

Jouw persoonlijke opdrachtgever is je eigen verlangen, je bezieling, dat wat jou drijft om iets van je leven te maken. Het is je levenslust, je vitaliteit, het is de schepper die zich manifesteert in jou. Gebonden aan je eigen wensen en aan de mogelijkheden die de omringende materiele werkelijkheid met zich meebrengt, geniet je echter alle vrijheid als het gaat om de verdere vormgeving.  

Scroll naar top