Iets krijgen voor mijzelf of iets betekenen voor een ander?

Wat wenst een mens? Een ieder die ik daar de afgelopen jaren naar vroeg, wenste altijd het een en ander voor zichzelf maar wilde daarnaast ook altijd iets betekenen voor de ander. Soms ontmoette ik mensen die meenden te weten dat niet iedereen zo in elkaar zat. Maar voor henzelf was dat in ieder geval altijd wel zo.  

Jij bent het middelpunt van je eigen werkelijkheid, zelf ben je er altijd bij. Egocentrisch zijn, zorgen dat het jou goed gaat, doen waar je zelf zin in hebt, is een natuurlijke aangelegenheid. Maar er is ook een natuurlijke aandrang om je het lot van anderen aan te trekken, om dienstbaar te zijn. Je wilt krijgen en geven, genieten en behagen, je eigen wensen vervuld zien en die van anderen helpen realiseren. Comfortabel leven en iets betekenen. Gewaardeerd worden en bewonderen.  

Weten wat je wenst houdt dus in weten wat je voor de ander en de wereld wilt betekenen maar ook weten wat je voor jezelf wilt hebben. Het gaat er om de bij jouw levensopdracht passende en dus voor jouw juiste balans te vinden tussen goed voor jezelf zorgen en iets voor een ander te doen. Je eigen wensen realiseren en dienstbaar zijn. Is die balans er niet dan voelt de schepper in jou zich niet goed. Er melden zich onaangename emoties die erop wijzen dat het evenwicht verstoord is en die, als je ze toelaat, tegelijkertijd het effect hebben dat ze de balans in de juiste richting verschuiven.  

Zoals we het de wekker echter soms kwalijk nemen, dat hij ons op een ongelegen moment wakker komt maken om ons de ongewenste boodschap te brengen dat het tijd is om op te staan. Zo ervaren wij onze emoties maar al te vaak als onaangenaam, terwijl ook deze er zijn om ons te waarschuwen en in beweging te brengen. Omdat we ze als onaangenaam ervaren, is er in eerst instantie de neiging om ze ‘Uit te zetten’, te onderdrukken. De bedoeling is echter ze met hun achterliggende krachten toe te laten opdat zij het evenwicht kunnen bij stellen.  

Scroll naar top