Wat is yoga

Hoofdstuk vooruitgang
0% voltooid

Yoga is de bescherming voor lijden en geluk brengen aan mensen. De manier om jezelf in een andere modus te krijgen, dicht bij jezelf. Richting zelfrealisatie, op zoek naar jouw bestemming of bewust’zijn’. Het is een proces, een manier van leven. Op diverse manieren kun je jouw innerlijke wijsheid ontdekken om helderheid en inzicht te krijgen in jouw leven.

Yoga betekent verbinding. Je focust je gedachten, stopt het afleiden en komt hierdoor bij heelheid. Daar waar je door je verlangens verdeeldheid voelt, ontheemd bent of lijdt op zowel lichamelijk, mentaal als emotioneel vlak, brengt yoga rust.

Yoga is niet enkel bewegen. Het bestaat uit 8 onderdelen.

Asthanga – Het Achtvoudig pad.

Er zijn 8 delen, stappen of paden in de Asthanga:

Yama’s (leefregels don’ts): Zaken die je niet doet, te weten geweld, liegen, stelen, zelfbeheersing verliezen en hebzucht. Het zijn de sociale vaardigheden, leefregels naar anderen toe. Het universele moraal, zaken die jouw lijden en pijn geven en dus vermeden dienen te worden.

Niyama’s (leefregels Do’s): Je geeft in je handelen en gedachten aandacht aan zaken die gezond en goed zijn voor jezelf, te weten zuiverheid, tevredenheid, zelfstudie (en selfinquiry (zelfonderzoek)), overgave (vertrouwen). Persoonlijke observatie, zaken die je vrede geven.

Asana’s: De relatie met je lichaam, beweeg, doe fysieke lichaamshoudingen.
Je houdt je lichaam gezond door te bewegen. Je geeft je geest een taak en komt zo van hoofd naar hart. Een gezond lichaam is flexibel, sterk en hierdoor win je mentale kracht. Er zijn vele Asana’s, ook voor mensen met een beperking. Denk aan handmudra’s of zelfs het visualiseren dat je een houding doet terwijl je beperkt bent. Vraag gerust uitleg hoe dit werkt. Je lichaam is je voertuig op aarde, net als een auto heeft het goed onderhoud nodig en is het slim om jezelf goed te verzorgen.

Pranayama: De relatie met je ademhaling. De ademhaling is je anker, een manier om tot rust te komen en helpt je in het ontwikkelen van vele vaardigheden. Je hebt het altijd bij je, je hoeft er niets voor te doen en toch is het een van de waardevolste tools die je hebt. Dankzij de ademhaling kun je de energiestroom in je lichaam beheersen.

Pratyahara: De manier om je zintuigen terug te trekken van de buitenwereld. Scherm je af van de prikkels van buiten en richt je naar binnen, geef aandacht aan jezelf. Vandaar dat we bijvoorbeeld vaak vragen om de ogen te sluiten of te richten op een punt voor je.

Dharana: Concentratie, je focust je aandacht op geluid, een object of beeld. Denk aan concentratie op de chakra’s, mantra’s, vlam van een kaars of afbeelding.

Dhyana: Meditatie, je concentreert je voor langere tijd op een gekozen punt waardoor je in communicatie komt met dit punt. Het wordt ook wel devotie genoemd, door langdurig in staat van Dharana te zijn. Je bereikt gedachtenloosheid en stilte.

Samadhi: Integratie, dit is een staat van verlichting, ontspanning of eenwording met het focus punt van Dhyana zijn. Je komt in contact met je True self, universum, je Zelf. Zo ontdek je de ware staat van zijn, het zitten met Sat-Chid-Ananda (waarheid/truth, bewustzijn/consciousness, geluk/bliss).

Net als in ieder geloof, is er in de yoga ook een handboek, de yoga sutras. We geven hier even uitleg over, om een compleet beeld te geven van yoga. In de Westerse wereld wordt yoga op diverse manieren aangeboden. Soms enkel als sport, soms als levensstijl. We laten je de keuze, vandaar hier de wat diepere uitleg.

Hiernaast zie je een van de vele Yoga Sutra boeken. Er zijn gelukkig samenvattingen en vertalingen gemaakt om de duiding van de Yoga Sutras te vereenvoudigen.

De Sutras zijn de eerste teksten van de Rajayoga. Een Sutra is een verzameling van korte woorden in geheimschrift. De essentie van de Sutras leer je met behulp van een leraar. Zie het als een draad die concepten met elkaar verbindt en deze wijsheden beschermen ons.

De Sutras bestaan uit 196 Aforismen (korte zinnen) die uitgeschreven staan in 4 hoofdstukken.

De definitie van de 4 hoofdstukken is naar uitleg van Maria Clicteur, een bekende yogalerares uit Brugge.

  1. Samadhi pada (51 aforismen)

In dit hoofdstuk wordt het doel van yoga beschreven als Samadhi. Dit is een toestand van de serene geconcentreerde geest. Dit hoofdstuk is voor mensen die hun geest al gekalmeerd hebben en meer vanuit zichzelf in het heden aanwezig zijn.

  • Sadhana pada (55 aforismen)

Voor de mensen die leven in stress en onrust is dit hoofdstuk. Het geeft uitleg over de oorzaken van een verstrooide geest en legt uit waarom we problemen hebben en geeft de tools om geleidelijk hieruit te komen. Patanjali legt hier onder andere uit welke dualiteiten we ervaren. Dit zijn de 5 activiteiten van de geest, te weten: 1. Juist begrip ( Pramana), 2. Foutief begrip (Viparyaya), 3. Verbeelding (Vikalpa), 4. Slaap (Nidra) en 5. Geheugen (Smriti). Dus ben je op zoek naar hulp dan is het een aanrader dit te bestuderen.

  • Vibhuti pada (55 aforismen)

Dit is het hoofdstuk van de paranormale vermogens (vibhuti). Het gaat over hoe je op materieel vlak bepaalde zaken kan bereiken en de voordelen van mentale rust. Ook hierbij is het weer aangewezen om je niet te hechten of je ego te veel te laten groeien omdat je dan weer uit de yogastaat gaat.

  • Kaivalya pada (33 aforismen)

Dit is het hoofdstuk waar over de verlichting, de zelfrealisatie wordt gesproken. Het gaat om de voordelen van spirituele aard met als doel de bevrijding.

Scroll naar top