Inspiratie en reden van module

Hoofdstuk
Materialen
Van een vol hoofd naar ……..

Weet dat mijn persoonlijke verhalen je ook zullen inspireren, dus dat staat in deze module tussendoor als empowerment. Empowerment, het woord om mensen te motiveren en te komen bij zichzelf. In 2002 leerde ik dit woord kennen bij Vakdidactiek. Een zalig vak rond motivatie en leren leren. Acuut stopte ik na dat jaar mijn master ‘leraar economie’. Want zeg nu eerlijk, moest ik nog een jaar economie studeren en leren over de crisis uit de jaren ’30 terwijl ik mijn eigen motivatie niet meer voelde hiervoor. Ik wist wat me te doen stond. Ik kon goed ‘verkopen’, mensen en bedrijven aan elkaar koppelen als intercedent en loopbaanadviseur. Ik was al omgeschoold tot leraar economie op bachelorniveau. Nu ging ik mensen motiveren om de juiste beslissingen te nemen qua studie en hen op weg te helpen hun eigen wensen en talenten te ontdekken. Economie staat voor huishoudkunde en dat wil eigenlijk zeggen, hoe leef je je leven……..

Voor empowerment en de zelfdeterminatie theorie verwijs ik graag naar het boek ‘Vitamines voor Groei’ van Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste en Prof. Dr. Bart Soenens. Zij maakten een mooie handboek voor iedereen die met opvoeden in aanraking komt. Van ouders, leerkrachten, opvoeders en andere welzijnswerkers. Zij hebben het over het ABC van vitamines voor groei, ofwel empowerment bestaat uit drie onderdelen:

A: Autonomie betekent dat een kind het gevoel heeft dat het zichzelf kan zijn, dat ouders ook luisteren en inspraak geven.

B: Verbondenheid, een warm gevoel en een hechtheid tussen ouders/opvoeders en kinderen. Troost, een luisterend oor, een warme knuffel, samen dingen doen.

C: Competentie, het gevoel dat kinderen hebben als iets lukt. Kinderen leren veel bij op intellectueel, sociaal en emotioneel vlak. Stimuleren met een schouderklopje of helpen zonder geheel over te nemen. Samen zoeken naar oplossingen.

Zelfzorg door te investeren in jezelf, om zo ook tijd te kunnen besteden met je kinderen. Prioriteiten stellen voor jezelf, wat is nu echt belangrijk. Ook daar hebben ze het over.

De kunst van het nietsdoen, kijken en observeren wat kind goed kan, ritme van kind volgen zonder zelf nieuwe uitdagingen te creëren. Aandachtig kijken en luisteren, zwijgen bij gesprekken, aandachtig luisteren is essentie van autonomie te ondersteunen. Verveling kan met frustratie gepaard gaan, maar niet teveel om escalatie te krijgen. Op zoek naar interesses, niet voorkauwen. Ze moeten zichzelf ontdekken. Spontaan handelen.

Hoe om gaan met verwachtingen. Flexibel zijn als gedragsproblemen komen. Niet controleren of projecteren van wensen op je kinderen of leerlingen. Onthechten van verwachtingen van kinderen. Acceptatie dat er manieren zijn om zichzelf te mogen zijn (manier van begroeten op school mag op diverse manieren, zie plaatje). Hulplijnen inzetten als zelfzorg voor je eigen vitamines.

Scroll naar top